WSPÓŁPRACA Z TEATREM MUZYCZNYM

W ramach wieloletniej współpracy UWI sponsorowała premiery: „Dookoła karuzeli czyli dziecko potrafi” (2015), musical „Madagaskar” (2017) i „Foot Loose” (2018), a także coroczne obchody Dnia Dziecka z Teatrem Muzycznym.
UWI Inwestycje S.A. była sponsorem głównym Koncertu z okazji 60-lecia Teatru Muzycznego w Poznaniu, który odbył się w czerwcu 2016 w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

PROJEKT PARK NA PTAK

W wyniku współpracy UWI Inwestycje S.A. ze Stowarzyszeniem Ptaki Polskie przygotowywane jest projekt zagospodarowania terenów inwestycji BOTANIKA w formie przyjaznego przyrodzie i mieszkańcom Parku na pTAK. celem jest zatrzymanie spadku bioróżnorodności
w przestrzeni zurbanizowanej.

FYRTEL DLA WSZYSTKICH

UWI Inwestycje S.A. wsparła prowadzoną przez Stowarzyszenie BAKCYL akcję FYRTEL DLA WSZYSTKICH, która ma na celu propagowanie miejsc w mieście Poznaniu przyjaznych osobom niepełnosprawnym.

POMNIK KLEMENSA JANICKIEGO

Wspólnie z inicjatywy Towarzystwem Opieki nad Zabytkami w roku 2015 i UWI Inwestycje S.A. w grudniu 2015 roku został odsłonięty pomnik ZAPOMNIANYM POETOM – Klemens Janicki przy ul. Masztalarskiej.

WSPÓŁPRACA Z RADĄ OSIEDLA PIĄTKOWO

UWI Inwestycje S.A. przygotowała i przekazała w roku 2012 dokumentację boiska na os. Stefana Batorego, przeprowadzając całą procedurę do uzyskania pozwolenia na budowę.
W roku 2014 UWI przekazała środki finansowe na przebudowę i termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 34 na os. Bolesława Śmiałego.

WYDAWNICTWA

    UWI Inwestycje S.A. współpracując z Wydawnictwem Miejskim oraz innymi wydawnictwami jest sponsorem publikacji:

  • Dwóch edycji „Poznań – Przewodnik po zabytkach i historii” autor Janusz Pazder,
  • „Atlasu Architektury Poznania” pod redakcją Janusza Pazdera,
  • „Ratusz Poznański” autor prof. Jan Skuratowicz,
  • „Gotyk Wielkopolski” autor Jacek Kowalski,
  • Albumu „Poznań Edwarda Dwurnika”,
  • „O architekturze i plastyce dawnego Poznania do końca epoki baroku” autor Witold Gałka,

OŁTARZ ŚW. MARCINA W KATEDRZE

W roku 2014 na koszt UWI Inwestycje S.A. została przeprowadzona renowacja Kaplicy św. Marcina
w poznańskiej Katedrze.

PŁASKORZEŹBA BISKUPA JORDANA

Staraniem UWI Inwestycje S.A. w roku 2001 ułożono
w poznańskiej Katedrze płytę – płaskorzeźbę upamiętniającą pierwszego biskupa poznańskiego Jordana.

AKADEMIA GITARY

UWI Inwestycje S.A. była sponsorem koncertów gwiazd festiwalu „Akademia Gitary” m.in. Mauela Barreuco i Los Angeles Guitar Quartet oraz Konkursu o „Złotą Gitarę”.

TABLICA EDWARDA HR. RACZYŃSKIEGO

W roku 2013 ufundowana została tablica upamiętniająca Edwarda hr. Raczyńskiego, która została umieszczona na fasadzie budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. W dniu 29 czerwca 2013r. tablica została odsłonięta przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego przy udziale Wirydianny Raczyńskiej-Rey. Inicjatorem była Fundacja Rozwoju Miasta Poznania.

KONKURSY ARCHITEKTONICZNE

2010 – Konkurs na aranżację wnętrza mieszkania inwestycji na osiedlu Stefana Batorego w Poznaniu organizowany z Wydziałem Architektury Politechniki Poznańskiej,
2010 – Konkurs na koncepcję zagospodarowania terenu pod budownictwo wielorodzinne na osiedlu Bolesława Śmiałego w Poznaniu organizowany z Wydziałem Architektury Politechniki Poznańskiej,
2012 – konkurs na zagospodarowanie północnej części Ostrowa Tumskiego.
2013/2014 – konkurs na zagospodarowanie zieleni osiedlowej w osiedlu Bolesława Śmiałego w Poznaniu

NAGRODA IM. JANA BAPTYSTY QUADRO

UWI Inwestycje jest inicjatorem i organizatorem prestiżowej nagrody im. Jana Baptysty Quadro, która już od roku 1999 jest przyznawana przez Prezydenta Miasta za najlepsze realizacje budowlane roku na terenie miasta Poznania.

OBRAZ JANA MATEJKI „ŚMIERĆ PRZEMYSŁA”

UWI Inwestycje S.A. w roku 2008 była fundatorem kopii obrazu Jana Matejki „Śmierć Przemysła”. Obraz ten uświetni ekspozycję Muzeum Narodowego w Poznaniu i będzie eksponowany w odbudowanym Zamku Królewskim na Wzgórzu Przemysława w Poznaniu. Inicjatorem powstania kopii był poznański Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.

AMBONA POZNAŃSKIEJ KATEDRY

W roku 2006 ze środków finansowych UWI Inwestycje S.A. została przeprowadzona renowacja barokowej ambony
w poznańskiej Katedrze.

FONTANNA MARSA

Ostatnia już studnia-fontanna przedstawiająca Marsa została wykonana przez Pana Rafała Nowaka (jest on również autorem fontanny Wolności). Praca, jak i poprzednie wyłoniona w drodze konkursu została ukończona w roku 2005.

FONTANNA NEPTUNA

Kolejna studnia-fontanna przedstawiająca tym razem Neptuna powstała w roku 2003. Usytuowana
w południowo-zachodnim narożniku Starego Rynku. Autorami rzeźby wyłonionej w drodze konkursu są poznańscy rzeźbiarze młodego pokolenia Mariusz Sobczak
i Adam Piasek.

FONTANNA APOLLA

W roku 2002 staraniem UWI Inwestycje S.A. i z inicjatywy poznańskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami zrekonstruowana została studnia-fontanna Apolla. Autorem rzeźby wyłonionym w konkursie jest prof. Zygmunt Konieczny.

FIGURA MATKI BOSKIEJ

W roku 2001 została zrekonstruowana figura Matki Boskiej na fasadzie Pałacu Górków przy ul. Wodnej 27 w Poznaniu

NOWE ORGANY W KATEDRZE POZNAŃSKIEJ

UWI Inwestycje S.A. była współinicjatorem i jednym
z fundatorów nowych organów w poznańskiej Katedrze., które zostały wykonane i zamontowane w roku 2000, nadzorując i koordynując prace montażowe.

FIGURA JANA BAPTYSTY QUADRO

Staraniem UWI Inwestycje S.A. w roku 1999 została odtworzona figura z brązu Jana Baptysty Quadro, która powróciła na fasadę kamienicy „sienkiewiczowskiej” przy Starym Rynku (róg ul. Zamkowej) w Poznaniu.