UL. ROBOCZA

Rewitalizacja zdegradowanych i opuszczonych przez przemysł terenów miejskich
Osiedle budynków wielorodzinnych zamknięte ulicami Sikorskiego i Robocza. Zaprojektowane zostało przez arch. Pawła Błasińskiego (Arcada Sp. z o.o.). Mieszkania na terenie zamkniętym z halą garażową w podziemiach budynków.

Liczba mieszkań: 423
Powierzchnia użytkowa mieszkań: 20.533 m2