OS. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY

Duże osiedle mieszkaniowe składającego się z 15 budynkach zaprojektowane przez arch. Teresę Mycko-Golec (Arcada) oraz arch. Tomasza Jakubowskiego (Autorska Pracownia Architektoniczna APA). Dla swoich mieszkańców, oprócz ciekawej architektury i przyjaznych rozwiązań lokalowych ma również pełną infrastrukturę towarzyszącą, tj. szkoły, przychodnie zdrowia, handel.

Liczba mieszkań: 542
Powierzchnia użytkowa mieszkań: 31.076 m2